Innowacyjna gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

WEB2OLDER Sp. z o.o. zrealizował projekt pn.
„Stworzenie zintegrowanej platformy zarządzania i komunikacji dla wspólnot mieszkańców”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

W wyniku przedsięwzięcia zaprojektowano, przygotowano oraz zaimplementowano innowacyjną e-usługę w postaci technologicznie zaawansowanej, zintegrowanej platformy zarządzania i komunikacji, skierowanej do wspólnot mieszkaniowych. Główna funkcjonalność e-usługi związana jest z dostarczaniem dedykowanych narzędzi, zapewniających kompleksowy zestaw instrumentów umożliwiających efektywne prowadzenie spraw administracyjnych wspólnoty online WWW oraz skuteczną wymianę informacji między mieszkańcami a wspólnotą za pomocą rozbudowanej aplikacji mobilnej i aplikacji na TV.

Projekt został zrealizowany w okresie 01.07.2012 - 30.06.2014

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od: marcin@familoc.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
http://europa.eu/index_pl.htm, http://www.poig.gov.pl/, http://www.mrr.gov.pl/, http://www.mswia.gov.pl/, http://www.parp.gov.pl/index/main/


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO